Bra värderingar lägger grunden för en god företagskultur.

Den företagskultur och känsla som idag finns i Västkustens Mark & Asfalt AB har metodiskt mejslats fram under snart 25 år. Även om bolaget utvecklats mycket under alla år som gått, har våra värderingar gjort att man ändå känner igen sig. Känslan av trygghet, trivsel och kontinuitet skall genomsyra allt vi gör.

 

Oavsett om du är medarbetare, kund, underentreprenör eller leverantör är vårt mål att du alltid skall känna dig trygg och trivas tillsammans med Västkustens Mark & Asfalt AB.

Vår affärsidé, att bedriva kvalitativa och kostnadseffektiva markentreprenader ställer höga krav på oss som entreprenör, arbetsgivare och samarbetspartner. Detta är en utmaning som vi tar oss an med både allvar och glädje.

 

Morgan Eriksson VD

_MG_2094