Miljö

De flesta av de entreprenader vi utför bidrar till att förbättra vår gemensamma miljö.

 

 

  • Vi bidrar till att skapa en bra boendemiljö i de bostadsprojekt som vi deltar i.

  • Vi förbättrar miljön i både mark, sjöar och vattendrag då vi tillsammans med våra kunder genomför vatten- och avloppsprojekt.

  • De vägprojekt som vi deltar i syftar till att uppnå en bättre och säkrare trafikmiljö.

 

 

Naturligtvis har vår verksamhet också en negativ miljöpåverkan. Att minimera denna miljöpåverkan är något som vi ständigt arbetar med. Genom att aktivt arbeta mot våra miljömål skall vi nå en så ren verksamhet som möjligt.