Vägentreprenader

Om- och nybyggnad av vägar utför vi oftast som generalentreprenör åt offentliga beställare.Ombyggnad av gator i Lindås utfördes under 2009 åt Trafikkontoret Göteborgs stad.

 

Ombyggnad av Göteborgsvägen 2010-11 åt Kungsbacka kommun

 

Cirkulationsplats i Vallda byggdes 2010 åt Vallda Golf-Kungsbacka kommun- Trafikverket.