Bostäder

Vid markarbeten för bostäder utför vi allt från schakt och grundläggning till finplanering och ytarbeten.

 

 

Som underentreprenör till PEAB har vi byggt 30 småhus i ett så kallat 55+ boende i Kullavik.

 

 

I Björkris i Kungsbacka har vi som underentreprenör och som sidoentreprenör byggt 8 kvarter med villor radhus och flerbostadshus tillsammans med Trollängen Bostads AB och Tornstaden.