Exploateringsområden

Hösten 2011 påbörjade vi utbyggnad av gator och va-ledningar för 52 villor i Ricklehöjden i Floda. Entreprenaden utförs åt Lerums kommun och pågår fram till oktober 2012.

 

I Kungsbacka genomför vi sedan 2009 två gatuentreprenader i samband med utbyggnad av den nya stadsdelen Björkris. Kund är Kungsbacka kommun.