Marksaneringar

I många av våra projekt kommer vi i kontakt med miljöföroreningar som finns i marken. Att förorenade schaktmassor och t.ex oljeförorenat vatten tas om hand på rätt sätt, är ett krav från både myndigheter och beställare. VMA har goda kunskaper och rutiner för att utföra sådana uppdrag på bästa sätt. I samarbete med beställare, miljökonsulter, deponier och underentreprenörer ser vi till att ha rätt resurser för uppdraget.