VA-arbeten

Va-arbeten eller va-saneringar innebär ofta att nya va-ledningar läggs fram till befintlig bebyggelse.

 

Åt Kungsbacka kommun har vi utfört en lång rad sådana uppdrag de senaste åren. Tack vare dessa arbeten har ca 500 hushåll fått tillgång till kommunalt vatten och avlopp.