Vår verksamhet

Kompetens och flexibilitet

Stommen i vår verksamhet består av utförandeentreprenader åt offentliga beställare. Vi utför även en betydande del total- och utförandeentreprenader åt privata byggentreprenörer och exploatörer.

Vi har även ramavtal med ett antal privata och offentliga aktörer.

De entreprenader vi utför varierar mycket både i karaktär och i omfattning.  Därför är det viktigt för oss att vara flexibla och anpassningsbara. Ett stort nätverk av underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners kompletterar vår egen kompetens och våra egna resurser.